tilbage til Østeuropaportalen
Ordbog om slavisk sproghistorie på Portalen for Østeuropastudier / Slavic Diachronic Dictionary at the Danish Portal for East European Studies / Славянский диахронный словарь на Датском портале по восточноевропейским исследованиям

Velkommen til ordbogen på Portalen for Østeuropastudier.

Dette ordbogsystem tilbyder en række sproghistoriske ordbøger med fokus på oldkirkeslavisk, oldrussisk, oldukrainsk og etymologi samt lingvistisk terminologi.

Ordbogens indhold stammer fra forskellige elektroniske og online ordbøger som jeg har konverteret for bruget her på systemet. Se nærmere information om kilderne ved at klikke på de enkelte ordbøger.

Med flere af de gamle bogstaver (som fx ѳ eller ѵ) kan det give problemer i søgningen, prøv bare at bruge en * som wildcard i stedet for bogstaven.

Værktøjer

Følgende ordbøger står til rådighed:


Oldsproglige ordbøger
[chu-eng] OCS Online - Base Form Dictionary (592)
Old Church Slavonic dictionary with infinite forms
[chu-eng] OCS Online - Master Glossary (1,004)
Old Church Slavonic dictionary with finite forms
[chu-eng] Swan - OCS Dictionary (11,503)
Swan's Old Church Slavonic Dictionary
[chu-rus] Большой церковно-славянский словарь (38,080)
Большой церковно-славянский словарь
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь (2,479)
С ударениями и современными буквами
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь Олейниковой (1,890)
Краткий словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка
[chu-sla] Лексис Лаврентія Зизанія (1,084)
Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы
[chu-sla] Лексисъ съ толкованіемъ (892)
«Лексисъ съ толкованiемъ словенскіхъ мовъ просто»; рукопис XVI ст.
[eng-chu] OCS Online - English Meaning Index (700)
English to Old Church Slavonic dictionary
[eng-orv] Old Russian - English Meaning Index (1,215)
English to Old Russian dictionary
[orv-eng] Old Russian Online - Base Form Dictionary (653)
Old Russian dictionary with infinite forms
[orv-eng] Old Russian Online - Master Glossary (1,178)
Old Russian dictionary with finite forms
[orv-rus] Lunt - Concise Dictionary of Old Russian (7,872)
11th-17th Centuries
[orv-rus] Слово о плъку Игорєвѣ - Словарь-справочник (1,074)
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), 1965—1984
[rus-chu] Русско-старославянский словарь (1,229)
Russian-Old Church Slavonic Dictionary
[ukr-chu] Синонїма Славеноросскаѧ (5,214)
Анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови
Etymologiske ordbøger
[rus] Цыганенко (3,698)
Этимологический словарь русского языка
[sla-eng] Derksen - Slavic Inherited Lexicon (2,151)
Based on Pokorny and Trubačëv
[rus] Свиридова (6,015) Russian - Русский
Этимологический словарь современного русского языка
[rus] Фасмер / Vasmer (17,309) Russian - Русский
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера (Vasmer)
[rus] Шанский (6,281) Russian - Русский
Школьный этимологический словарь русского языка
Lingvistiske ordbøger
[deu-eng-rus-hbs] Glossary of Linguistic Terms (2,605)
Multilinguales Glossar grammatischer und linguistischer Fachbegriffe - Multilingual Glossary of Linguistic Terms: Deutsch / English / русский / srpskohrvatski
[rus-deu-rus] Linguistische Termini (12,033)
Linguistische Termini und ihr Umfeld (deutsch-russisch, russisch-deutsch)

Yderligere ressourcer

min hjemmeside kan de fleste ordbøger downloades til brug på egen computer. Prøv også at læse vejledningen om det. Jeg vil yderligere anbefale mit translitterationsværktøj til russisk og oldkirkeslavisk, og linksamlingen omkring oldkirkeslavisk.

Skriv til mig hvis I har idéer, spørgsmål eller I opdager en fejl.

Martin Podolak


I ordbøgernes titler kendetegnes sprogpar vha. forkortelser efter ISO-839(-2/-3):
[chu] (old)kirkeslavisk / oldbulgarsk
[deu] tysk
[eng] engelsk
[hbs] serbokroatisk
[orv] oldøstslavisk / oldrussisk
[rus] russisk
[sla] andre slaviske sprog (herunder: rutenisk og oldukrainsk)
[ukr] ukrainsk
til startsiden Om sidenStatistikAdministration
Cookie- og privatlivspolitik - Datenschutz - Data Privacy Policy
gå til top
© 2015-2017 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12