Velkommen til ordbogserveren på Portalen for Østeuropastudier.

Dette ordbogsystem tilbyder en række sproghistoriske ordbøger med fokus på oldkirkeslavisk, oldrussisk, oldukrainsk og etymologi samt lingvistisk terminologi.

Ordbogens indhold stammer fra forskellige elektroniske og online ordbøger som jeg har konverteret for bruget her på systemet. Se nærmere information om kilderne ved at klikke på de enkelte ordbøger.

Med flere af de gamle bogstaver (som fx ѳ eller ѵ) kan det give problemer i søgningen, prøv bare at bruge en * som wildcard i stedet for bogstaven.

Værktøjer

Yderligere ressourcer

min hjemmeside kan de fleste ordbøger downloades til brug på egen computer. Prøv også at læse vejledningen om det. Jeg vil yderligere anbefale mit translitterationsværktøj til russisk og oldkirkeslavisk, og linksamlingen omkring oldkirkeslavisk.

Skriv til mig hvis I har idéer, spørgsmål eller I opdager en fejl.

Martin Podolak


I ordbøgernes titler kendetegnes sprogpar vha. forkortelser efter ISO-839(-2/-3):
[chu] (old)kirkeslavisk / oldbulgarsk
[deu] tysk
[eng] engelsk
[hbs] serbokroatisk
[orv] oldøstslavisk / oldrussisk
[rus] russisk
[sla] andre slaviske sprog (herunder: rutenisk og oldukrainsk)
[ukr] ukrainsk

Følgende ordbøger står til rådighed:

Oldsproglige ordbøger
[chu-eng] OCS Online - Base Form Dictionary (592)
Old Church Slavonic Online - Base Form Dictionary. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[chu-eng] OCS Online - Master Glossary (1,004)
Old Church Slavonic Online - Master Glossary. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[chu-eng] Swan - OCS Dictionary (11,503)
Old Church Slavonic Dictionary. Oscar E. Swan, Nicholas H. Reimer, University of Pittsburgh
[chu-rus] Большой церковно-славянский словарь (38,080)
Большой церковно-славянский словарь. Григорий Дьяченко; О. А. Седакова; А.А. Плетнева; А.Г. Кравецкий; Ponomar
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь (2,479)
Краткий церковнославянский словарь. orthodoxy.ru, 2001-2007
[chu-rus] Краткий церковнославянский словарь Олейниковой (1,890)
Краткий словарь малопонятных слов и выражений церковнославянского языка. Т. С. Олейникова, Изд. Нева, C.Петербург 2005
[chu-sla] Лексис Лаврентія Зизанія (1,084)
«Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы»-Лаврентій Зизаній, 1596, Вільно
[chu-sla] Лексисъ съ толкованіемъ (892)
«Лексисъ съ толкованiемъ словенскіхъ мовъ просто»; рукопис XVI ст.
[eng-chu] OCS Online - English Meaning Index (700)
Old Church Slavonic Online - English Meaning Index. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[eng-orv] Old Russian - English Meaning Index (1,215)
Old Russian Online - English Meaning Index. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[orv-eng] Old Russian Online - Base Form Dictionary (653)
Old Russian Online - Base Form Dictionary. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[orv-eng] Old Russian Online - Master Glossary (1,178)
Old Russian Online - Master Glossary. Jonathan Slocum and Todd B. Krause, University of Texas
[orv-rus] Lunt - Concise Dictionary of Old Russian (7,872)
Horace G. Lunt's Concise Dictionary of Old Russian, 11th-17th Centuries. Oscar E. Swan, Nicholas H. Reimer, 2009-2011
[orv-rus] Слово о плъку Игорєвѣ - Словарь-справочник (1,074)
Словарь-справочник "Слова о полку Игореве". Сост. В. Л. Виноградова. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965—1984
[rus-chu] Русско-старославянский словарь (1,229)
Pop-Up Русско-старославянский словарь 1.0. Олег Зима
[ukr-chu] Синонїма Славеноросскаѧ (5,214)
«Синонїма Славеноросскаѧ» - Анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови
Etymologiske ordbøger
[rus] Цыганенко (3,698)
Этимологический словарь русского языка. Г. П. Цыганенко, Киев 1989
[sla-eng] Derksen - Slavic Inherited Lexicon (2,151)
Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Rick Derksen, Leiden and Boston 2008
[rus] Свиридова (6,015) Russian - Русский
Этимологический словарь современного русского языка. Под редакцией М.Н. Свиридовой. М.:"Аделант", 2014. Библиотека школьных словарей
[rus] Фасмер / Vasmer (17,309) Russian - Русский
Этимологический словарь русского языка. Макс Фасмер, Перевод словаря 1964-1973
[rus] Шанский (6,281) Russian - Русский
Школьный этимологический словарь русского языка. Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. 7-е изд., М.: Дрофа 2004
Lingvistiske ordbøger
[deu-eng-rus-hbs] Glossary of Linguistic Terms (2,605)
Multilinguales Glossar grammatischer und linguistischer Fachbegriffe (Deutsch/Englisch/Russisch/Serbokroatisch). Universität Mannheim, Philosophische Fakultät 2005
[rus-deu-rus] Linguistische Termini (12,033)
Linguistische Termini und ihr Umfeld (deutsch-russisch, russisch-deutsch). Henriette Zimmer, Gießen 1995