tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Ґ Д Е Ж Ѕ З И К Л М Н О П Р С Т Ф У Х Ѡ Ц Ч Щ Ш Ю Я Ѧ
ЯБ ЯВ ЯГ ЯД ЯЖ ЯЗ ЯК ЯМ ЯР ЯС ЯТ

Ясность

[Ясность]
свҍтлость, сїянїе, свҍтъ

Permalink:
https://ordbog.oesteuropastudier.dk/index.php/term/[ukr-chu]+Синонїма+Славеноросскаѧ,Ясность.xhtml

Som kildehenvisning:
"Ясность" i «Синонїма Славеноросскаѧ» - Анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови. Ordbogserver om slavisk sproghistorie på Portalen for Østeuropastudier. Hentet d. 19.2.2019 fra https://ordbog.oesteuropastudier.dk/index.php/term/[ukr-chu]+Синонїма+Славеноросскаѧ,Ясность.xhtml

Kilde:
Синонїма Славеноросскаѧ
Джерело

В оригіналі текстові словника передує:
"Оуставъ како чεрнило дѣлати Первѣε чарка вина цр̃ковнаго чарка ωцту доброго двѣчарки ґалѧсу чарка c вεрхомъ ґуми девѧть чарокъ воды третаѧ ча/ст/ чарки купεрвасу, и постави/т/ на огнь дондεжε начнε/т/ шумѣти та /ж/ за S̃ дны/й/ промѣшуй по три рази на θ̃ днь процѣди прεзъ чистую хустку и тако пиши ѧ внεгда ωгустѣεтъ придай мало воды εлико мощно вомѣстити и паки пиши."

«Синонїма Славеноросскаѧ» - анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови (з латинізмами, ц.-слов'янізмами й численними полонізмами та кальками з них), з помилками переписаний з невідомого ориґіналу й оправлений з «Граматикою» М. Смотрицького (1619) кол. бібліотеки Києво-Печерської Лаври, виданий П. Житецьким у додатку до «Очерк литературной истории малорусского наречия в 17 ст.» (1889); і в укр. перекладі «Нарис літ. історії української мови в 17 ст.», 1941) та окремо В. Німчуком («Лексис Л. Зизанія. С. С.», 1964). Автор, що походив, мабуть, з півн. Лівобережжя, спирався на «Лексикон…» П. Беринди (його півд.зах. лексику здебільша оминав) та словник укр.-латинський А. Корецького-Сатановського й Є. Славинецького.

Надрядкові літери оригіналу в публікації беруться в прямі дужки або позначаються блідішим кольором. Близько 41 вокабулf не перекладена (праця не була завершена), вони позначені крапками.

Конвертував в Лінгво (формат DSL) О.Рест (06.2010)

Добавлен от Мартина Подолака 01/2015.

til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12