пакостникъ

[па́костникъ]
перешко́дц

Permalink:
https://ordbog.oesteuropastudier.dk/index.php/term/[chu-sla]+Лексис+Лаврентія+Зизанія,пакостникъ.xhtml

Som kildehenvisning:
"пакостникъ" i «Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы»-Лаврентій Зизаній, 1596, Вільно. Ordbogserver om slavisk sproghistorie på Portalen for Østeuropastudier. Hentet d. 22.3.2019 fra https://ordbog.oesteuropastudier.dk/index.php/term/[chu-sla]+Лексис+Лаврентія+Зизанія,пакостникъ.xhtml

Kilde:
ЛЕКСИС Лаврентія Зизанія
Повна назва: «Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы»; видання 1596 р., м.Вільно.
Автор: Лаврентій Зизаній (Зизаній-Тустановський)
Джерело
Перший друкований український словник. В реєстрі – церковнослов’янські слова, перекладені староукраїнською літературною мовою.

Конвертував в Лінгво (формат DSL) О.Рест (06.2010)
Добавлен от Мартина Подолака 01/2015.