tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Ґ Д Е Ж Ѕ З И К Л М Н О П Р С Т Ф У Х Ѡ Ц Ч Щ Ш Ю Я Ѧ
А АБ АВ АЖ АЗ АЛ АН АП АР АС АТ АФ АХ
opslagsord: 32 side 1 af 2
А болшъ
[А болшъ] прочее же
А далҍй
[А далҍй] проче прочее же
А еднакъ
[А еднакъ] ибо аще, негли
А звлаща
[А звлаща] найпаче паче ѡбаче
А иншее потомъ
[А иншее потомъ] прочее
А прето
[А прето] тҍмже оубо поне
А такъ
[А такъ] оубо
А хотяй
[А хотяй] же и убо аще и
Або
[Або] зане, яко
Абовҍмъ
[Абовҍмъ] или ибо боне [Помилка, потрібно либо, поне.]
Авидже
[Авидже] ѡбаче же
Авшакъ
[Авшакъ] и убо аще, ѡбаче
Ажъ
[Ажъ] дондеже донелҍже
Азажъ
[Азажъ] еда
Азали
[Азали] еда
Азбука
[Азбука] алфавитъ, буква
Албо
[Албо] или
Алябарта
[Аляба/р/та] [В оригіналі початкове А пропущене.]дреколь
Анҍмушовато
[Анҍмушовато] щапственнҍ
Анҍмушъ
[Анҍмушъ] щапство
[ukr-chu] Синонїма Славеноросскаѧ Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12