opslagsord: 7 side 1 af 1

1. лъбово мѣсто лобное место Голгофа
2. лъгати спр. лъгати, лъжу лгать
3. лъжа обман. призрак
4. лъжами нар. ложно
5. лъжица ложка
6. лъжу спр. лъгати, лъжу лгать
7. лъжь м. лгун. ложный