opslagsord: 1 side 1 af 1

1. жля Жля — олицетворение скорби (1): О! далече заиде соколъ, птиць бья, — къ морю. А Игорева храбраго плъку не крѣсити. За нимъ кликну Карна, и Жля поскочи по Рускои земли, смагу людемъ Mere…