opslagsord: 1 side 1 af 1

1. Вячеславич Вячеславич — Вячеславличь — отчество от имени Вячеславъ (1): Бориса же Вячеславлича слава на судъ приведе, и на Канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя. Mere…