opslagsord: 1 side 1 af 1

1. азъ Аз — азъ — личн. мест. 1-го л. ед. ч. (8): Что ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями? 18. Си ночь съ вечера одѣвахуть мя , рече, чръною паполомою, на кроваты тисовѣ; Mere…