tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Є Ж З І И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ѡ Ц Ч Щ Ш Ю Я Ѳ Ѵ
ѠБ ѠД ѠꙀ ѠК ѠП ѠС ѠТ
opslagsord: 38 side 1 af 2
ѡбваждаю
[ѡбваж(д)а́ю] ѡги́джую, ꙁважа́ю, ѡбри́джу
ѡбида
[ѡби́да] кри́вда, оушкоже́нь
ѡбидѣніе
[ѡбидѣ́ніе] оукрівжа́нь
ѡбижду
[ѡби́(ж)ду] шко́джу кри́вдж
ѡбличаю
[ѡблича́ю] ѡбъявлѧ́ю, оупомина́
ѡбличник
[ѡбли(ч)ни(к)] кото́рій оупомина́е
ѡблобыꙁаніе
[ѡблобыꙁа́ніе] цѣлова́нье ѡблапле́нь
ѡблобыꙁаю
[ѡблобыꙁаю] цѣлу́ю. ѡбълаплѧ́
ѡбложеніе
[ѡбложе́ніе] покритьѐ побитье
ѡбрѣтаю
[ѡбрѣта́ю] найду
ѡбрѣтенїе
[ѡбрѣте́нїе] найде́нь
ѡбрѧща
[ѡбрѧ́ща] на́йденый
ѡдолѣніе
[ѡдолѣ́ніе] ꙁви́тѧзств
ѡꙁарѧю
[ѡꙁарѧ́ю] ѡсвѣчу
ѡꙁарѧюсѧ
[ѡꙁарѧ́юсѧ] ѡсвѣча́юсѧ ѡбъѧснѧ́юс
ѡкаѧнїе
[ѡкаѧ́нїе] мѣрꙁеност
ѡкаѧнный
[ѡкаѧ́н(н)ы(й)] не́ндꙁъный, мѣрꙁены
ѡпасаюсѧ
[ѡпаса́юсѧ] ѡсторо́жный е́стем
ѡпасеніе
[ѡпасе́ніе] ѡпа́тръност
ѡпаснѡ
[ѡпа́снѡ] ѡпа́трн
[chu-sla] Лексис Лаврентія Зизанія Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12