tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ѡ Ц Щ Ш Ю
ТА ТВ ТЕ ТИ ТО ТР ТУ ТЩ ТѢ
opslagsord: 30 side 1 af 2
тартанъ
[та(р)танъ] срокгая, мука зимная [та(р)таръ, срокгая мука зимная.]
творит
[твори(т)] чинитъ
тезоименит
[тезоимени(т)] текза [тезоимени(т), тезка.]
тектонъ
[тектонъ] тесля
телецъ
[телецъ] теля, быкъ
терние
[те(р)ние] репей
тещи
[тещи] бѣги
тимъпан
[тимъпа(н)] бубонъ
тина
[тина] болото
толъма
[толъма] толко
топазия
[топазия] дорогия камнее
топчуща
[топчуща] туптасоще [топчуща, туптающе (пор. Топотъ: тупта(н)е — «Лексіконъ» П. Беринди).]
торжество
[то(р)жество] ярмарокъ
торжище
[то(р)жище] рынокъ
точен таковъ
[точе(н) таковъ] подобенъ
точило
[точило] плотъ
трапеза
[трапеза] столъ
трижиение
[трижиение] справа, триумѳъ [трижнение, справа (пор. статтю три(ж)нище — «Лексис» Л.Зизанія).]
троскот
[троско(т)] пырiй
труша
[труша] смѣшенье
[chu-sla] Лексисъ съ толкованіемъ Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12