tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ѡ Ц Щ Ш Ю
КА КИ КЛ КО КР КУ
opslagsord: 36 side 1 af 2
каженичь
[каженичь] . . . . . . . . .
камо
[камо] где
капи
[капи] ножницы
карнин
[карни(н)] ракъ [карки(н), ракъ (пор. ка(р)кинъ, ракъ — «Лексис» Л.Зизанія).]
каситер
[касите(р)] свинецъ
касѣя
[касѣя] благоухание
качество
[качество] каковъ есть: чернъ, бѣлъ
кацѣмъ
[кацѣмъ] которымъ
кидар
[кида(р)] мракъ
кий
[ки(й)] который
кимвалъ
[ки(м)валъ] звонъ
кичание
[кичание] надутость
клеврѣтъ
[клеврѣтъ] товарыщъ
клипышъ
[клипышъ] микгъдалы
клицааше
[клицааше] тужаше
клосен
[клосе(н)] хромъ
коварен
[коваре(н)] довстѣпенъ
коварство
[кова(р)ство] хитрость довстѣпъ
ковчегъ
[ковчегъ] корабль крутихъ
кождо
[ко(ж)до] кожный
[chu-sla] Лексисъ съ толкованіемъ Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12