tilbage til Østeuropaportalen
Ordbog om slavisk sproghistorie på Portalen for Østeuropastudier / Slavic Diachronic Dictionary at the Danish Portal for East European Studies / Славянский диахронный словарь на Датском портале по восточноевропейским исследованиям
А Б В Г Д Е Ж Ѕ З І И К Л М Н О Ѻ П Р С Т Ф У Ѹ Х Ѡ Ѿ Ц Ч Щ Ш Ѣ Э Ю Я Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ
ѺБ ѺВ ѺГ ѺД ѺЖ ѺЗ ѺИ ѺК ѺЛ ѺМ ѺН ѺП ѺР ѺС ѺТ ѺФ ѺХ ѺЦ ѺШ
opslagsord: 265 side 4 af 14
ѻво
ѻ́́во или, либо, то-то
ѻвогда
ѻ́́вогда иногда
ѻвощъ
ѻ́́вощъ овощ
ѻвча
ѻ́́вча́ 1. овца2. питомица, воспитанница
ѻвчаѧ кꙋпель
ѻ́́вчаѧ кꙋпе́ль овчая купель
ѻвъ
ѻ́́въ иной, другой
ѻгневідно
ѻ́́гневі́дно в виде огня
ѻгневідный
ѻ́́гневі́дный огненный ◊ ѻ́́гневі́дный горящий, раскалённый
ѻгневица
ѻ́́гне́вица горячка, лихорадка
ѻгневѣщанный
ѻ́́гневѣща́нный пламенно вещающий
ѻгнегорѧщїй
ѻ́́гнегорѧ́щїй огненный ◊ ѻ́́гнегорѧ́щїй не опаляемый, не сжигаемый огнём
ѻгнедержанїе
ѻ́́гнедержа́нїе горячка
ѻгнедохновенный
ѻ́́гнедохнове́нный 1. пламенной ревности исполненный2. дышащий огнём злобы
ѻгнедꙋхновенный
ѻ́́гнедꙋхнове́нный ниспосланный Св. Духом в виде огня
ѻгнезрачный
ѻ́́гнезра́чный См. огневидный
ѻгнеколеснічникъ
ѻ́́гнеколесні́чникъ ездящий на огненной колеснице
ѻгнеметница
ѻ́́гнеме́тница огнемёт
ѻгненникъ
ѻ́́гненникъ 1. подсвечник, светильник2. свеченосец
ѻгненноѧзычнѣ
ѻ́́гненноѧзы́чнѣ подобно огненным языкам, сошедших на апостолов
ѻгнеобразный
ѻ́́гнеобра́зный огневидный
[chu-rus] Большой церковно-славянский словарь Ordbog / Dictionary / Словарь
til startsiden Om sidenStatistikAdministration
Cookie- og privatlivspolitik - Datenschutz - Data Privacy Policy
gå til top
© 2015-2017 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12