tilbage til Østeuropaportalen
Ordbog om slavisk sproghistorie på Portalen for Østeuropastudier / Slavic Diachronic Dictionary at the Danish Portal for East European Studies / Славянский диахронный словарь на Датском портале по восточноевропейским исследованиям
А Б В Г Д Е Ж Ѕ З І И К Л М Н О Ѻ П Р С Т Ф У Ѹ Х Ѡ Ѿ Ц Ч Щ Ш Ѣ Э Ю Я Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ
ѺБ ѺВ ѺГ ѺД ѺЖ ѺЗ ѺИ ѺК ѺЛ ѺМ ѺН ѺП ѺР ѺС ѺТ ѺФ ѺХ ѺЦ ѺШ
opslagsord: 265 side 1 af 14
ѻбаче
ѻ́́ба́че впрочем, однако, но
ѻбаѧтель
ѻ́́баѧ́тель заклинатель
ѻбдержꙋ
ѻ́́бдержꙋ См. одержу
ѻбещникъ
ѻ́́бе́щникъ товарищ, сообщник в работе
ѻбідимъ
ѻ́́бі́димъ обижаемый, обиженный, оскорбленный, утомленный, ущербляемый
ѻбітель
ѻ́́бі́тель 1. приют, гостиница2. гостеприимство и все связанное с ним3. обитель, жилище
ѻблакъ
ѻ́́блакъ
ѻбластеначальникъ
ѻ́́бластенача́льникъ правитель, начальник области
ѻбластникъ
ѻ́́бластникъ См. областеначальник
ѻбласть
ѻ́́бласть 1. Власть, владение, управление;2. Область
ѻблекатисѧ
ѻ́́блека́тисѧ 1. надевать на себя одежду2. принимать на себя свойство или состояние чего-л.
ѻблеск
ѻ́́блеск облик, вид, образ
ѻблечьсѧ
ѻ́́бле́чьсѧ См. облекатися
ѻблічникъ
ѻ́́блі́чникъ доносчик, обличитель
ѻблішествовати
ѻ́́блі́шествовати неумеренным быть
ѻблішїе
ѻ́́блі́шїе излишек
ѻблиставатисѧ
ѻ́́блистава́тисѧ озаряться светом
ѻблистатисѧ
ѻ́́блистатисѧ См. облиставатися
ѻблишенїе
ѻ́́блише́нїе потеря, отнятие, лишение
ѻблишіти
ѻ́́блиші́ти лишить, отнять
[chu-rus] Большой церковно-славянский словарь Ordbog / Dictionary / Словарь
til startsiden Om sidenStatistikAdministration
Cookie- og privatlivspolitik - Datenschutz - Data Privacy Policy
gå til top
© 2015-2017 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12