tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Ж Ѕ З И J К Л М Н О П Р С Т Ф У Х Ѡ Ц Щ Ш Ѣ Ю Я Ѧ Ѫ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ
ХА ХВ ХЕ ХИ ХЛ ХО ХР ХУ ХЪ ХЫ ХЬ ХѢ ХЮ ХѦ ХѪ
opslagsord: 292 side 1 af 15
чаемьн-
[чаемьн-] eхpectant
хаждаj-
[хажда-j-] go rel. to ход-и-
чаjа-
[чаj-а-] +G eхpect
халк҄идонъ
[халк҄идон-ъ] Chalkedon (town) adj. халк҄идоньск-
халк҄идоньск-
[халк҄идоньск-] adj. of халк҄идонъ
халкопратиjа
[халкопратиj-а] Chalkoprateia (square in Constantinople)
халѫга
[халѫг-а] fence
хамов-
[хамов-] of Ham (name)
ханаанов-
[ханаанов-] adj. of ханаанъ
ханаанъ
[ханаан-ъ] Canaan (land) adj. хананеиск- хананѣиск- ханааньск-
ханаанъ
[ханаан-ъ] Canaan (name) adj. ханаанов-
ханаанын҄и
[ханаанын҄-и] Canaanite woman
ханааньск-
[хананеиск- хананѣиск- ханааньск-] adj. of ханаанъ
ханааньск-
[ханааньск-] Canaanean
ханаеjа
[ханаеj-а] Canaanite woman
хананеиск-
[хананеиск- хананѣиск- ханааньск-] adj. of ханаанъ
хананеиск-
[хананеиск-] Canaanean
хананѣиск-
[хананеиск- хананѣиск- ханааньск-] adj. of ханаанъ
хананѣиск-
[хананѣиск-] Canaanean
хапа-
[хап-а-] bite
[chu-eng] Swan - OCS Dictionary Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12