tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Ж Ѕ З И J К Л М Н О П Р С Т Ф У Х Ѡ Ц Щ Ш Ѣ Ю Я Ѧ Ѫ Ѭ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ
К- К҄ КА КВ КЕ КИ КЛ КН КО КР КУ КЪ КЫ КѪ КѴ
opslagsord: 481 side 1 af 25
к-
[к-] (see кыи кое каѣ)
к҄едръ
[к҄едр-ъ] cedar adj. кедрьск-
к҄едрьск-
[к҄едрьск-] of Cedron (river)
к҄ела нова
[к҄ела нова] Kellanova (place-name)
к҄елевеjъ
[к҄елевеj-ъ] Lebbaeus (name)
к҄елестина
[к҄елестин-а] Celestine (name)
к҄елунтинъ
[к҄елунтин-ъ] inhabitant of Calytea
к҄ентурионъ
[к҄ентурион-ъ] centurion
к҄ерастъ
[к҄ераст-ъ] horned lizard
к҄есариjа
[к҄есариj-а] Caesarea (town) adj. к҄есарииск-, к҄есарьск-
к҄есарииск-
[к҄есарииск-] adj. of к҄есариjа
к҄есарьск-
[к҄есарьск-] adj. of к҄есариjа
к҄есар҄ев-
[к҄есар҄ев-] adj. of кесаръ
к҄есар҄ъ
[к҄есар҄-ъ] Caesar, emperor adj. кесаров-, к҄есар҄ев-
к҄ивотъ
[к҄ивот-ъ] chest, casket
к҄инсъ
[к҄инс-ъ] taх adj. к҄ин(ъ)сьн-, кин(ъ)сов-
к҄инсьн-
[к҄инсьн-] adj. of к҄инъсъ
к҄инъсъ
[к҄инъс-ъ] taх adj. к҄ин(ъ)сьн-, кин(ъ)сов-
к҄инъсьн-
[к҄инъсьн-] adj. of к҄инъсъ
к҄иринъ
[к҄ирин-ъ] Quirinius (name)
[chu-eng] Swan - OCS Dictionary Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12