Синонїма Славеноросскаѧ
Джерело

В оригіналі текстові словника передує:
"Оуставъ како чεрнило дѣлати Первѣε чарка вина цр̃ковнаго чарка ωцту доброго двѣчарки ґалѧсу чарка c вεрхомъ ґуми девѧть чарокъ воды третаѧ ча/ст/ чарки купεрвасу, и постави/т/ на огнь дондεжε начнε/т/ шумѣти та /ж/ за S̃ дны/й/ промѣшуй по три рази на θ̃ днь процѣди прεзъ чистую хустку и тако пиши ѧ внεгда ωгустѣεтъ придай мало воды εлико мощно вомѣстити и паки пиши."

«Синонїма Славеноросскаѧ» - анонімний рукописний словник з другої пол. 17 століття ділової української мови (з латинізмами, ц.-слов'янізмами й численними полонізмами та кальками з них), з помилками переписаний з невідомого ориґіналу й оправлений з «Граматикою» М. Смотрицького (1619) кол. бібліотеки Києво-Печерської Лаври, виданий П. Житецьким у додатку до «Очерк литературной истории малорусского наречия в 17 ст.» (1889); і в укр. перекладі «Нарис літ. історії української мови в 17 ст.», 1941) та окремо В. Німчуком («Лексис Л. Зизанія. С. С.», 1964). Автор, що походив, мабуть, з півн. Лівобережжя, спирався на «Лексикон…» П. Беринди (його півд.зах. лексику здебільша оминав) та словник укр.-латинський А. Корецького-Сатановського й Є. Славинецького.

Надрядкові літери оригіналу в публікації беруться в прямі дужки або позначаються блідішим кольором. Близько 41 вокабулf не перекладена (праця не була завершена), вони позначені крапками.

Конвертував в Лінгво (формат DSL) О.Рест (06.2010)

Добавлен от Мартина Подолака 01/2015.


Antallet af opslagsord: 5,214
Sider: 261 (opdag)
Indhold
Forslag til et nyt ord
Sidst redigeret: 22 januar 2015

Tilføjet for nylig

1Прутки которими в цимбали играютъ24 januar 2015
2Вывҍдованя24 januar 2015
3Вмҍсто24 januar 2015
4Бурмистръ24 januar 2015
5Ятровка24 januar 2015
6Ясиръ24 januar 2015
7Ястребъ24 januar 2015
8Ясность вимовы24 januar 2015
9Ясность24 januar 2015
10Яскиня24 januar 2015